Udokumentuj swoją jakość życia ,którą masz teraz. Nagraj na video oraz zrób zdjęcia swojego otoczenia.  Stan faktyczny: zwierzęta, ptaki, stan rzek, zasięg telefonów, poziom hałasu. migotanie w oknach. Dla udokumentowania poziomu hałasu nagraj kilka filmów, np. z pracującym silnikiem samochodu z różnych odległości. Jeśli samochód ma aktualny przegląd, będzie dowodem w sprawie, gdyż poziom hałasu pracującego silnika jest dokładnie określony w przepisach.  
Nagraj na video filmy z naturalnymi dźwiękami w Twoim  obszarze w różnych porach dnia i pory roku. Udokumentuj śpiew ptaków, rechotanie żab, pianie koguta, wszystko!
Udokumentuj poziom odbioru telewizji naziemnej, poziom sygnału telefonu. Sprawdź stan wszystkich lokalnych strumieni i potoków. Jeśli masz studnię nagraj na video jakość i ilość swojej wody studziennej. Udokumentuj przelatujące ptaki i dzikie zwierząta, które pojawiają się w Twojej okolicy 
A co najważniejsze, upewnij się, deweloperzy wiatrowi (wraz  z  tymi, którzy dzierżawią im ziemię) wiedzą, że ty i inni w społeczności to robicie. Ta dokumentacja ta jest tak potężna "zapobiegawcza" broń, że uchroni ona nas od tej farmy. Widmo odszkodowań za pogorszoną jakość życia może odebrać im chęć do dalszego działania! Dokumentować na zdjęciach i filmach !
Więcej tu: 
  http://www.wind-watch.org/whattodo.php

Napisane przez Subbuteo dnia 14.06.2012, 09:37:25