czyli - zamek czeka na otwarcie, czas na klucze

mamy grudzień 2011

Do Urzędu Gminy wpływają opinie społeczeństwa z poparciem dla żwirowni.

dla przypomnienia: w poprzednich scenach dowiedzieliśmy się że:  piłkarze z
Klubu Sportowego Sarbia pod wodzą swego Prezesa Tadeusza Grzesiaka oraz
członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dyskobol z Grzebieniska na czele z
Prezes Lucyną Krajewską popierają pomysł żwirowni firmy Marcelin Management
z Poznania.

czas na ostatni (trzeci) klucz
Chciałoby się powiedzieć - klucz kluczowy. No i jest: opinia Sołtysa
Sarbii/Mieścisk Tomasza Pawlaczyka wraz z Radą Sołecką
Treść opinii to tekst identyczny z tym, który wpłynął jako opinia UKS
Dyskobol Grzebienisko. Dołączona lista podpisów mieszkańców sołectwa nie
jest zaopatrzona w żaden tytuł.  Sołtys Pawlaczyk wtóruje Prezes Krajewskiej
podnosząc następujące zalety żwirowni: tworzenie nowych miejsc pracy
zarobkowej oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy Duszniki.
Podczas zbierania podpisów opuszczono zupełnie domy znajdujące się w Sarbii
Huby ( najbliższe żwirowni zabudowania! ) oraz dużą część Mieścisk
(niewygodną?). Zagadka - to pojawiające się sygnały, że ludzie wprawdzie
podpisali jakąś listę, ale chodziło o wybudowanie chodnika w Mieściskach.

i już z kompletem kluczy czekamy na akt III, w którym dowiemy się jak
Scenarzysta rozegrał otwarcie furtki.
 

Napisane przez Subbuteo dnia 22.06.2012, 11:49:18