Dokładnie o godzinie 14.00 radny Miron Maciejewski złożył na ręce przewodniczącego Gracjana list protestacyjny przeciwko żwirowni w Miesciskach, do którego załączono podpisy 25O osób. 
 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2012, 15:54:33