Redakcja wikiduszniki zapytała o losy wysłanego przez wójta Woropaja do Ministerstwa Środowiska pisma. Z odpowiedzi dowiedzielismy się, że wójt wystąpił wprawdzie o unieważnienie koncesji, ale  w sprawie nic się nie dzieje, bo Urząd Marszałkowski nie dostarczył żądanych dokumentów. Znowu trzeba będzie interwniować!


Szanowna Pani,
po konsultacji z naszymi ekspertami z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, ustaliliśmy, że sprawa dotycząca wydania koncesji na wydobycie żwiru w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki jest w toku. Do Ministerstwa Środowiska wpłynął wniosek wójta gminy Duszniki o stwierdzenie nieważności koncesji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kunowo CM II".
22 czerwca ministerstwo wystąpiło do marszałka z prośbą o przekazanie akt sprawy, do dziś nie zostały przesłane.
Postępowanie z urzędu nie zostało wszczęte i na tym etapie nie możemy odnieść się do argumentów wniosku.

Pozdrowienia,
Monika Kita

Zespół ds. Komunikacji i Promocji
Biuro Ministra
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: (+48 22) 579 27 67, fax: (+48 22) 579 27 53
e-mail: monika.kita@mos.gov.pl, media@mos.gov.pl

Od: "wikiduszniki.pl" <redakcja@wikiduszniki.pl>
Do: info@mos.gov.pl
Wysłane: środa, 20 czerwiec 2012 10:03:04
Temat: zapytanie o stan sprawy, zwirownia Kunowo, gmina Duszniki

Zwracamy się z prośbą o informację na temat stanu sprawy dotyczącej wydania koncesji na wydobycie żwiru w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki. Koncesja ta  zostala wydana na większą powierzchnię niż dopuszcza to obowiązujące studium uwarunkowań. W opinii części radnych stalo się tak w wyniku niedopelnienia obowiązków przez wójta.

Z informacji, którymi dysponujemy wynika, że wójt Gminy Duszniki zwrócil się do Ministra Środowiska o wydanie opinii lub decyzji w tej sprawie. Pomimo wielokrotnych zapytań nie otrzymujemy odpowiedzi z Urzędu Gminy, dlatego zwracamy się do Państwa z prosbą o udzielenie informacji o stanie sprawy

W imieniu redakcji wikiduszniki
Hanna Szuminska

 

PS. Odpowiedż od wójta w koncu otrzymalisny

Napisane przez Subbuteo dnia 03.07.2012, 14:31:58