Czyżby to koniec Bogusia?

https://youtu.be/ZfS8qr2qfhY

Napisane przez Subbuteo dnia 14.06.2019, 19:47:08


 

Już wszystko wiadomo: jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się w Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym w Wilczynie lustracja, której celem będzie przede wszystkim kontrola legalności działania Zarządu. Lustracja odbywa się na wniosek członków Kombinatu, a lustratora wyznaczyła Krajowa Rada Spółdzielcza. Nawet gdy wiki (jako pierwsze podało informację o wyznaczeniu lustratora), wielu członków RKS powątpiewało, czy do lustracji w ogóle dojdzie. Teraz już oficjalnie możemy zapowiedzieć, że lustracja rozpocznie się jeszcze w czerwcu. Dodamy też, że program lustracji został rozszerzony o kontrolę zgodności z prawem ostatniego wybryku Zarządu, tj. zmian składu grup członkowskich w trakcie kadencji. 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 14.06.2019, 11:58:02


Na dzisiejszej sesji radni wybiorą nowego przewodniczącego Rady Gminy. Po rezygnacji z tej funkcji Ryszarda Pacholaka mamy wakat, który dziś zostanie zapełniony. Wójt Boguś od dłuższego czasu robił podchody pod opozycyjnych radnych, Czyżby szły dalsze przetasowania wśród bogusiowców?

 

I tu kilka istotnych pytań, na które nie uzyska się odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej:

 1. co takiego wydarzyło się między Bogusiem a Pacholakiem, że ten drugi nie tylko zrezygnował z funkcji, ale także manifestacyjnie zasiadł po stronie opozycji,

 2. na kogo z radnych Boguś może naprawdę liczyć,

 3. czy rzeczywiście Boguś ma na pewno po swojej tylko Klińską, Woźniak i Frąckowiak,

 4. dlaczego Boguś o przewodniczeniu Radzie rozmawiał najpierw z innymi kandydatami niż obecna wiceprzewodnicząca?

 5. Czy Boguś straci/stracił większość w Radzie?

Napisane przez Subbuteo dnia 14.06.2019, 10:02:22


Jeżeli wójt Boguś rzeczywiście chce się pozbyć skarbniczki Szwedek, ma ku temu teraz świetny pretekst: wystąpienie pokontrolne Regionalne Izby Obrachunkowej. Tylko przy okazji tego wystąpienia widać jak na dłoni, że burdelu w księgowości jest winny również wójt Boguś, który nie zareagował na wyniki poprzedniej kontroli z roku 2014, która takie same nieprawidłowości wykazała.

 

 

 

Przypomnijmy, że pod koniec kadencji wójta Woropaja skarbniczka Szwedek miała zostać wywalona w związku kontrolą RIO. Niezwykły pośpiech i brak protokołu z kontroli, mającego być podstawą odwołania Szwedek spowodował, że jej się upiekło. Nowy wójt Boguś, zlekceważył ustalenia sprzed wyborów, że wynik kontroli decyduje o być albo nie być skarbniczki i pomimo miażdżącego protokołu pokontrolnego Szwedek została. Co więcej, przy przeglądzie kadr jej praca została maksymalnie wysoko oceniona przez wójta Bogusia, który obsypywał ją nagrodami, także takimi, które przyznawał bezprawnie, co Regionalna Izba Rachunkowa również mu wytknęła.

 

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, Szwedek twierdzi, że nie boi się odwołania, bo ma „swoją” ósemkę radnych, którzy nie pozwolą jej ruszyć i na to liczy. Cóż, zakończymy nieco sarkastycznie, że liczenie nie jest mocną stroną skarbniczki Szwedek.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 13.06.2019, 12:30:37


 

Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała protokół z kontroli w Urzędzie Gminy Duszniki. Efekt jak w tytule. Kto chce, niech czyta.

Protokół dostępny pod linkiem:

http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?a=25040

Napisane przez Subbuteo dnia 12.06.2019, 11:08:38


 

Czy jeśli wójt Boguś przyznał nieprawidłowo nagrody Zimnemu zastępcy i skarbniczce Szwedek, to znaczy, że będą musieli te pieniądze zwrócić? Zobaczcie, co stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa: Zimny dostał bezprawnie prawie 40 tys. zł, a Szedek nieco ponad 20 tys. zł.

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 12.06.2019, 11:06:56


Nie tak dawno Zarząd pytał w ankiecie członków RKS Wilczyna, czy zgadzają się na sprzedaż majątku Kombinatu do 5 mln zł. Zebrania grup członkowskich uchwaliły, że i owszem, zgadzają się, ale pod pewnymi warunkami:

1. że cena będzie rynkowa,

2. że cena zostanie zaakceptowana przez członków,

3. że cała kwota ze sprzedaży zostanie podzielona pomiędzy członków,

4. że w umowie sprzedaży będzie zapis, że pieniądze zostaną wpłacone na rachunki członków, a nie konto kombinatu.

Ponadto w dyskusji członkowie wskazali, że chcą przeprowadzenia głosowania nad sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości. W tajnym głosowaniu, zorganizowanym jak najszybciej, mogliby wziąć udział wyłącznie członkowie. Opieczętowane karty do głosowania powinny być wydawane za pokwitowaniem; na kartach umieszczone będzie pytanie: Czy jesteś za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości i podziałem uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni. Głosy powinna liczyć powołana komisja, a prawidłowość głosowania powinna być nadzorowana.  

Propozycja zorganizowania głosowania zostanie wraz z propozycją regulaminu i terminu zostanie przedstawiona Zarządowi i Komisji rewizyjnej już w najbliższy poniedziałek.

Napisane przez Subbuteo dnia 09.06.2019, 11:00:56


Wśród członków RKS Wilczyna rozpuszczane były ploty, że żadna z osób pracujących nie popiera pomysłu sprzedaży Kombinatu w całości i podziału uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy pomiędzy wszystkich członków. A tu okazuje się, że osoby pracujące w masarni nie tylko popierają sprzedaż, ale potrafią skutecznie postawić się Zarządowi i nie wziąć udziału w nielegalnie zwołanym przez Zarząd zebraniu grupy członkowskiej. Reprezentujący Zarząd mecenas Ciesielski przyjął to ze spokojem i sporządził odręczny protokół, który możecie zobaczyć poniżej.

 

 

Dziwny wydaje się fakt, że w biurze masarni, gdzie miało się odbyć zebranie, nic nie było przygotowane poza listą obecności: nie było kart do tajnego głosowania, nawet krzeseł dla członków grupy, a mecenas Ciesielski spisywał odręcznie protokół przy stoliku, przy którym przycupnął. Nie marudził jednak, bo dla niego co innego było ważne – bardzo się spieszył i chciał, by zebranie zakończyło się jak najszybciej.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 08.06.2019, 10:39:21


 

Skończyła się cierpliwość członków RKS Wilczyna i zażądali, by na najbliższym walnym zgromadzeniu wykluczyć z członków Spółdzielni obecny Zarząd w składzie „Dziadek” Świerkiel, Jacek Świerkiel i Zenon Miężalik. Powodów jest aż nadto, a ostatecznym impulsem była bezprawna zmiana składów grup członkowskich przez Zarzad i równie bezprawne zwołanie grup członkowskich, tylko po to, by Zarząd mógł zyskać na czasie i opóźnić swoje odwołanie.

 

Los członków Zarządu podzielą wkrótce członkowie komisji rewizyjnej, o ile nie zaczną wypełniać swoich statutowych obowiązków i nie przystąpią do kontroli przestrzegania przepisów przez Zarząd. Do komisji rewizyjnej wpłynęły wczoraj pisma z żądaniem wszczęcia kontroli wewnątrz spółdzielczej w sprawie przesunięcia członków do innych grup oraz uchylenia uchwał Zarządu w sprawie zmiany składu grup członkowskich i zwołania przez Zarząd zebrań.

 

Teraz członkowie komisji rewizyjnej muszą przestać powtarzać, że działania Zarządu są zgodne z prawem, a muszą to udowodnić. W sprawie wymienionych uchwał udowodnienie zgodności z prawem jest niemożliwe. Jeśli komisja rewizyjna tych uchwał nie uchyli, narazi się na poważne konsekwencje.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 06.06.2019, 10:43:18


Szanowni Państwo,

członkowie RKS Wilczyna.

 

 

Czy chcecie, by Kombinatem nadal rządziły osoby, które nawet nie udają, że przestrzegają prawa?! Które by utrzymać stołek gotowe są na wszystko?! Czy nadal pozwolicie okradać się ze swoich praw i zrezygnujecie ze swojej 1/97 części majątku RKS Wilczyna teraz, gdy jest już tak blisko?! Weźmiecie swoją wartą około miliona zł część majątku czy oddacie ją Zarządowi, bo nie ma możliwości przekazania jej spadkobiercom? Czas na ostateczne decyzje.

 

 

Zarząd RKS Wilczyna pokazał właśnie, ze nie cofnie się przed niczym by zachować swoje stanowiska i zachować kontrolę nad Państwa majątkiem. Podjęta 31 maja uchwała Zarządu o przesunięciu członków, w tym także delegatów do innych grup członkowskich oraz zwołanie przez zarząd grup członkowskich w zmienionym składzie są bezprawne i mają na celu wyłącznie opóźnienie tego co nieuniknione: odwołania Zarządu, sprzedaży majątku spółdzielni i sprawiedliwego podziału uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy wszystkich członków.

 

Kiedy nie dały efektu przesłuchania, nękanie i inne naciski, Zarząd zdecydował się na pogwałcenie statutu, by utrzymać władzę i próbować pozbawić członków korzystania z przysługujących im praw (dlaczego uchwała zarządu o przesunięciu członków jest nieważna i dlaczego zarząd nie może zwołać zebrań grup członkowskich dokładnie na www.wikiduszniki.pl i fb).

 

Niebawem Kombinat odwiedzi lustrator z Warszawy i zbada dokładnie, co się tu wyrabiało przez ostatnich 10 lat i to, co dzieje się teraz. To członkowie decydują o losach spółdzielni, więc decydujmy.

 

Róbmy swoje i nie lękajmy się.

 

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.06.2019, 10:00:11


 

Członkowie reprezentowani przez r.pr. Agatę Pilch-Wojcieszek

 

Kancelaria Prawna Agata Pilch-Wojcieszek

adres do korespondencji: ul. Kochanowskiego 24/7

60-846 Poznań

Do Komisji Rewizyjnej Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Wilczynie

 

WNIOSEK O ZBADANIE ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZE STATUTEM ORAZ ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

Działając na podstawie udzielonych pełnomocnictw - pełnomocnictwa w załączeniu -
w wykonaniu uprawnień przysługujących moim Mocodawcom na podstawie § 14 Statutu wnoszę o zbadanie, czy zarząd był uprawniony do zwołania następujących grup członkowskich:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 9.00, w biurze masarni,

 2. Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17, w biurze zarządu,

 3. Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18, w biurze zarządu,

 4. Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30, w biurze zarządu,

 5. Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20, w biurze zarządu.

 

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2019 r. do zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie wpłynęło zawiadomienie o następujących zebraniach grup członkowskich, które mają się odbyć w Szamotułach przy ul. Dworcowej 28 w następujących terminach:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 15.30,

 2. Produkcja Zwierzęca – 7 czerwca 2019 r., godz. 16.30,

 3. Handel – 7 czerwca 2019 r., godz. 19.00,

b) Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17,

c) Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18,

d) Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30,

e) Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20.

Porządek obrad zebrań grup członkowskich Masarnia, Produkcja Polowa oraz Mieszalnia Pasz przewidywał:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór przewodniczącego zebrania

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata,

b) powołania delegata grupy,

c) odwołania członków obecnego zarządu RKS,

d) powołania nowych członków zarządu RKS,

e) odwołania członków komisji rewizyjnej,

f) powołania nowych członków komisji rewizyjnej,

g) proponowanych zmian w statucie,

h) sprzedaży i podziału majątku RKS wartości do 5 mln zł (propozycja Zarządu)

 1. Wolne głosy i wnioski

 2. Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad zebrania Grupy Administracja, Handel i Produkcja Zwierzęca nie zawierał podjęcia uchwał w sprawie odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata oraz powołania delegata grupy. Natomiast porządek obrad grupy Warsztat przewidywał odwołanie obecnego delegata i powołanie w jego miejsce nowego delegata.

 

W dniu 3 czerwca 2019 r. zarząd wywiesił ogłoszenia dotyczące zebrań grup członkowskich wskazanych w petitum niniejszego pisma z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania,

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

 3. Wybór komisji skrutacyjnej,

 4. Odwołanie przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 5. Wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 6. Zakończenie zebrania.

 

Zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu zebranie grupy członkowskiej w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów dokonuje wyboru przewodniczącego oraz sekretarza, którzy stanowią prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej. W myśl § 44 ust. 2 Statutu następne Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje prezydium zebrania grupy. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebranie Grupy Członkowskiej jej prezydium zawiadamia członków grupy przez wywieszenie ogłoszenia w gospodarstwie lub ośrodku spółdzielni na 7 dni przed terminem zebrania. § 45 ust. 1 lit. c Statutu przewiduje, że Zebranie Grupy Członkowskiej powinno być zwołane w każdym czasie na żądanie zarządu. Zgodnie z § 45 ust. 3 Statutu w przypadkach określonych w ust. 2 Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje się w terminie 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli zebranie nie zostanie zwołane w tym terminie, zwołuje je niezwłocznie Zarząd spółdzielni.

 

Z powyższych postanowień Statutu w sposób jednoznaczny wynika, że zarząd absolutnie nie miał prawa zwołania zebrań grup członkowskich, gdyż nie jest prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej. Zarząd ma jedynie uprawnienie do żądania zwołania zebrania grupy, co nie jest równoznaczne z legitymacją do zwołania zebrania grupy. Jedyny przypadek, kiedy zarząd jest uprawniony do zwołania zebrania grupy jest wskazany w § 45 ust. 3 w zw. z ust. 2 Statutu. Rzecz jednak w tym, że w niniejszej sprawie żaden uprawniony podmiot wskazany w § 45 ust. 2 Statutu nie złożył żądania zwołania zebrania grup, co powoduje, że nie mogło powstać po stronie zarządu uprawnienie wskazane w § 45 ust. 3 Statutu.

 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

 

 

Agata Pilch-Wojcieszek

radca prawny

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.06.2019, 09:03:10


 

Poznań, dnia 4 czerwca 2019 r.

 

Członkowie reprezentowani przez r.pr. Agatę Pilch-Wojcieszek

 

Kancelaria Prawna Agata Pilch-Wojcieszek

adres do korespondencji: ul. Kochanowskiego 24/7

60-846 Poznań

 

Do Zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego

im. Ludowego Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Wilczynie

 

WNIOSEK O UCHYLENIE UCHWAŁ ZARZĄDU

na mocy której poszczególni członkowie zostali przydzieleni do innych grupy członkowskich

 

Działając na podstawie udzielonych pełnomocnictw - pełnomocnictwa w załączeniu -
wnoszę o:

 1. uchylenie wszelkich uchwał zarządu, na mocy których została dokonana zmiana składu grup członkowskich,

 2. wnoszę o uchylenie uchwał zarządu mających za przedmiot zwołanie następujących grup członkowskich:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 9.00, w biurze masarni,

 2. Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17, w biurze zarządu,

 3. Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18, w biurze zarządu,

 4. Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30, w biurze zarządu,

 5. Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20, w biurze zarządu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30 maja 2019 r. do zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie wpłynęło zawiadomienie o następujących zebraniach grup członkowskich, które mają się odbyć w Szamotułach przy ul. Dworcowej 28 w następujących terminach:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 15.30,

 2. Produkcja Zwierzęca – 7 czerwca 2019 r., godz. 16.30,

 3. Handel – 7 czerwca 2019 r., godz. 19.00,

b) Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17,

c) Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18,

d) Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30,

e) Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20.

Porządek obrad zebrań grup członkowskich Masarnia, Produkcja Polowa oraz Mieszalnia Pasz przewidywał:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór przewodniczącego zebrania

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata,

b) powołania delegata grupy,

c) odwołania członków obecnego zarządu RKS,

d) powołania nowych członków zarządu RKS,

e) odwołania członków komisji rewizyjnej,

f) powołania nowych członków komisji rewizyjnej,

g) proponowanych zmian w statucie,

h) sprzedaży i podziału majątku RKS wartości do 5 mln zł (propozycja Zarządu)

 1. Wolne głosy i wnioski

 2. Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad zebrania Grupy Administracja, Handel i Produkcja Zwierzęca nie zawierał podjęcia uchwał w sprawie odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata oraz powołania delegata grupy. Natomiast porządek obrad grupy Warsztat przewidywał odwołanie obecnego delegata i powołanie w jego miejsce nowego delegata.

 

W dniu 3 czerwca 2019 r. zarząd wywiesił ogłoszenia dotyczące zebrań grup członkowskich wskazanych w petitum niniejszego pisma z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania,

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

 3. Wybór komisji skrutacyjnej,

 4. Odwołanie przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 5. Wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 6. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie członkowie w dniu 3 czerwca 2019 r. otrzymali pismo zarządu, w którym zarząd Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie niniejszym zawiadamia, że uchwałą Zarządu z dnia 31 maja 2019 r. poszczególni członkowie zostali przeniesieni do innej grupy członkowskiej.

 

Takie działanie zarządu jest sprzeczne nie tylko ze Statutem ale również z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji uchwały zarządu są nieważne na podstawie art. 58 § 2 kc, który przewiduje, że nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Istotne bowiem jest, że jedyną motywacją zarządu przy „przydzieleniu na nowo” poszczególnych członków do innych grup jest uniemożliwienie podjęcie uchwał przez zebrania grup członkowskich, które miały odbyć się w Szamotułach. Działanie to ma wyłącznie służyć zabezpieczeniu interesów zarządu, bowiem zebrania grup członkowskich w dotychczasowym składzie były władne nie tylko odwołać delegatów, którzy nie służą interesowi większości członków, i powołać w ich miejsce innych delegatów, ale także za pomocą nowo wyłonionego składu zgromadzenia przedstawicieli członków doprowadzić do odwołania dotychczasowego zarządu.

 

Zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu Zebrania Grup Członkowskich zrzeszają członków zatrudnionych w następujących działalnościach: produkcja polowa, produkcja zwierzęca, warsztat + kierowcy, masarnia, mieszalnia pasz, handel, administracja. W konsekwencji niedopuszczalne jest ustalenie przynależności do grup członkowskich sprzecznie z § 42 ust. 1 Statutu, a tak miało miejsce w niniejszej sprawie. Tytułem przykładu warto wskazać Czesława Adamczaka, Zdzisława Wysockiego czy Jadwigi Dziubińskiej, który pracują (lub pracowali) w Masarni i mimo to zostali przydzieleni do Administracji. Podobnie wygląda sytuacja z wieloma innymi członkami. W szczególności nie jest dopuszczalne, aby kryterium podziału na grupy stanowiło to, którzy członkowie popierają zarząd, a którzy nie.

 

Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Przedstawicieli składa się z przedstawicieli wybranych przez Zebrania Grup Członkowskich poszczególnych działalności w stosunku 1 przedstawiciel na każdą liczbę 10 członków i dalszy przedstawiciel na każdą liczbę co najmniej 5 członków. W myśl § 33 ust. 3 Statutu przedstawicieli wybiera się na okres 5 lat. Okres ten liczy się od daty najbliższego Walnego Zgromadzenia przedstawicieli. § 33 ust. 4 Statutu przewiduje, że Zebranie Grupy Członkowskiej może w każdym czasie odwołać swego przedstawiciela i wybrać w jego miejsce innego. Wyborów nowego przedstawiciela Zebrania Grupy Członkowskiej dokonuje się także w razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela przed upływem jego kadencji, wskutek zrzeczenia się przez niego mandatu lub ustania stosunku członkostwa w spółdzielni. Wyboru przedstawicieli w tych przypadkach dokonuje się na czas do upływu kadencji pozostałych przedstawicieli wybranych przez zebranie tej grupy.

 

Analiza § 33 Statutu dowodzi, że:

1. przedstawiciele są wybierani na okres wspólnej kadencji wynoszący 5 lat,

2. w czasie kadencji przedstawicieli możliwe jest odwołanie przedstawiciela i wybór w jego miejsce innego przedstawiciela,

3. w czasie kadencji przedstawicieli nie jest możliwa zmiana liczby przedstawicieli, bowiem to oznaczałoby konieczność wyboru nowego przedstawiciela, tymczasem wyboru nowego przedstawiciela dokonuje się jedynie w wypadkach enumeratywnie wymienionych w § 33 ust. 4 Statutu tj.:

a) odwołania przedstawiciela lub

b) wygaśnięcie mandatu przedstawiciela wskutek:

- zrzeczenia się mandatu przez przedstawiciela lub

- ustania stosunku członkostwa.

 

Jednocześnie nie jest możliwe w trakcie pięcioletniej kadencji przedstawicieli dokonywanie zmian osobowych w grupach poprzez przydzielania poszczególnych członków do innych grup, gdyż dopuszczenie takiej zmiany oznaczałoby możliwość przynależności do grupy członka będącego jednocześnie przedstawicielem. Tymczasem zmiana przynależności do grupy członka będącego równocześnie przedstawicielem powodowałaby, że przestaje być on przedstawicielem danej grupy, gdyż nie jest prawnie dopuszczalne, aby przedstawiciel grupy nie był członkiem grupy, którą reprezentuje. Stanowiłoby to zatem utracenie mandatu. Tymczasem utrata mandatu może nastąpić jedynie w wyniki odwołania przedstawiciela lub wygaśnięcie mandatu. Natomiast wygaśnięcie mandatu jest możliwe jedynie na skutek zrzeczenia się mandatu przez przedstawiciela lub ustania stosunku członkostwa. Zatem zmiana przynależności do grupy członka, który jest przedstawicielem, stanowi nieprzewidzianą statutem przyczynę utraty mandatu, a tym samym jest sprzeczna ze Statutem, co stanowi argument za uznaniem za niedopuszczalną zmianę składu grupy podczas wspólnej kadencji przedstawicieli.

 

Uznanie, że zarząd w trakcie kadencji przedstawicieli może zmieniać skład grup, a w tym przydzielić przedstawiciela grupy do innej grupy niż tej, której jest przedstawicielem, jest także równoznaczne z odwołaniem przedstawiciela, co jest sprzeczne z art. 59 § 1 pkt 1 Prawa spółdzielczego, gdyż do wyłącznej kompetencji zebrania grupy – a nie zarządu - należy wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli. Zgodnie bowiem z art. 59 § 2 pkt 1 Prawa spółdzielczego do uprawnień zebrań grup członkowskich należy wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli.

 

Skoro zgodnie z § 33 ust. 3 Statutu przedstawicieli wybiera się na okres 5 lat, a okres ten liczy się od daty najbliższego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, i co jest bezsprzeczne w niniejszej sprawie, okres 5 lat jeszcze nie upłynął, to nie jest prawnie możliwe w trakcie trwania tej kadencji ustalenie na nowo składu poszczególnych grup członkowskich, gdyż takie „przetasowanie” może prowadzić do zmiany liczby przedstawicieli, a co za tym idzie powołania nowych lub odwołania starych, aby dostosować liczbę przedstawicieli do liczby osób wchodzących w skład danej grupy. Tymczasem nie jest możliwe odwołanie przedstawiciela i brak wyboru w jego miejsce nowego przedstawiciela, co wynika z § 33 ust. 4 Statutu. Tak samo nie jest możliwe powołanie przedstawiciela w trakcie pięcioletniej kadencji przedstawicieli bez uprzedniego odwołania przedstawiciela, co również wynika z § 33 ust. 4 Statutu. Należy pamiętać, że w wyroku z dnia 3 listopada 2000 r., IV CKN 158/00 Sąd Najwyższy przesądził, że jeśli w statucie spółdzielni przewidziano jedynie wybór innego przedstawiciela członków na miejsce tego, który utracił mandat, nie jest dopuszczalne w czasie trwania kadencji dokonywanie uzupełniającego wyboru dalszych przedstawicieli dla dostosowania ich liczby do aktualnego stanu członków spółdzielni (vide: Komentarz Prawo Spółdzielcze, K. Kwapisz – Krygiel, wydanie 3., art. 59, str. 154, Komentarz Prawo Spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, A. Stefaniak, wydanie 14., art. 59, str. 188 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., IV CKN 158/00)

 

Przypominam, że § 11 ust. 1 Statutu przewiduje, że wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielczego lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku niewypełniania obowiązków członkowskich z powodów przez siebie zawinionych. W sytuacji, gdy zarząd dopuszcza się naruszenia przepisów prawa oraz Statutu i w ten sposób dąży do unicestwienia podstawowych praw członków, to dalsze pozostawanie w spółdzielni przez osoby piastujące funkcje członków zarządu nie da się pogodzić z postanowieniami statutu i zasadami współżycia społecznego.

 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

 

 

Agata Pilch-Wojcieszek

radca prawny

 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.06.2019, 08:58:02


 

 

 

Taki nasz  weekendowy żarcik. Kolorystyka nasuwa pewne skojarzenia z więziennictwem, a to tylko wiosenny spacer. Tak wygląda wójt Boguś jako odjazdowy bibliotekarz. Rzeczywiście z tą bibliteka to wójt odjechał!

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 01.06.2019, 10:14:19


 

Ułamkowa sekretarz gminy Dolemba-Parzybut została zatrudniona przez wójta Woropaja po tym, jak została zwolniona z pracy w urzędzie w Pniewach. Ze wspomnień wyłania się obraz płaczącej Dolemby, błagającej o szansę w nowym miejscu, bo chciałaby pracować w urzędzie, nie pierogarni. Jak się dowiadujemy wczoraj w pracy Dolemba znowu płakała. Czy przypomniała sobie o pracy przy pierogach?

 

 

 

W czasie kampanii wyborczej wójt Boguś rzucił nacjonalistyczne hasło „Duszniki dla Duszniki”, a tymczasem połowa najważniejszych stanowisk w gminie nadal zajmowana jest przez najemników z innych gmin. Zimny zastępca mieszka w gminie Tarnowo Podgórne, a ułamkowa sekretarz w Pniewach. I co wy na to, dumni Duszniczanie?! Skoro ma być korekta zatrudnienia i mają polecieć głowy, to może przy okazji wasz wójt Boguś spełni swoją wyborczą obietnicę.

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 01.06.2019, 09:49:56


 

Nie tak dawno na wiki czytelnicy rozważali, czy Judasz może być szafarzem, a szafarz Judaszem. Tymczasem kariera Judasza nabiera rozpędu i Judasz może niebawem kierować pracami rady.

 

Jak się dowiadujemy, wczoraj, już po pracy, w Urzędzie Gminy odbyło się tajne spotkanie wójta z Judaszem. Trwało około dwóch godzin. Omawiano m.in. kto ma przejąć schedę po Pacholaku. Bogusiowi zależy, żeby to stanowisko przejął ktoś kojarzony z opozycją. Ponieważ radny Pawlak odmówił, padło na Judasza. Czy przyjęcie tej funkcji oznaczałoby, że Judasz usiądzie po bogusiowej stronie stołu? Bynajmniej, zapewne Judasz nadal będzie symulować, że jest opozycją... I o to głównie są pretensje. Jak ktoś jest za Bogusiem, to niech to otwarcie zadeklaruje, a nie udaje, że jest inaczej.

 

Jest takie dusznickie powiedzenie, że ktoś nosi płaszcz na dwóch ramionach. Judasz nie tylko nosi, ale – jak podejrzewają mieszkańcy – również donosi.

 

Pojawia się też pytanie, dlaczego wójt Bogus nie chce, by przewodniczącą Rady została obecna zastępca przewodniczącego, radna Frąckowiak. Czyżby dyskryminował kobiety i był homofobem? I nie mówcie mi, że o wyborze przewodniczącego decyduje rada. To wójt rozdaje karty. 

Napisane przez Subbuteo dnia 31.05.2019, 11:49:42


 

Informacje o nieoczekiwanych ruchach kadrowych rozwiązały języki. Wieść gminna niesie, że poprzednia dyrektor biblioteki wcale nie kwapiła się z odejściem, ale została skutecznie przekonana, że już czas. Ludzie powiadają też, że o wylotę otarł się Zimny zastępca, który miał dostać wypowiedzenie przed świętami. Wydaje się jednak, że albo to nieprawda, albo Boguś chciał tylko postraszyć. Co można tu jeszcze dodać?

 

Zachęcamy wójta Bogusia do zwolnienia niekompetentnych pracowników, w szczególności skarbniczki Szwedek. Gdyby Zimny faktycznie został zwolniony – żadna strata. Czy rzeczywiście niebawem wójt Bogus ogłosi, że stracił zaufanie do swoich bliskich współpracowników? Pensję Zimnego można przeznaczyć na bibliotekę...

Napisane przez Subbuteo dnia 31.05.2019, 10:04:07


 

Mówią o tym już w całym powiecie: wójt Boguś chce pozbyć się skarbniczki Szwedek. Na naszych oczach rozpadają się dawne sojusze Bogusia: po rezygnacji przewodniczącego Pacholaka ma nastąpić zwolnienie skarbniczki. Wymaga ono jednak uchwały Rady Gminy, a taki wniosek dotąd się nie pojawił, co nie znaczy, że nie pojawi się wkrótce.

 

Co takiego się dzieje, że Boguś pozbywa się swoich dotychczasowych współpracowników i kto ma ich zastąpić? 

Napisane przez Subbuteo dnia 29.05.2019, 23:28:22


Takie rzeczy to tylko w Dusznikach! Radne z komisji oświaty, w tym przewodnicząca, zagłosowały przeciwko pieniądzom dla szkoły w Sędzinku! Na szczęście inni radni uważali inaczej!

 

A było to tak: radna Justyna Bachorz zaproponowała, by zmienić projekt poprawki do budżetu i 30 tys. zł zamiast znowu na centrum animacji kultury i bibliotekę przeznaczyć na wyposażenie szkoły w Sędzinku, która traktowana jest po macoszemu. Pomysł spodobał się większości radnych i poprawka została przyjęta, ale – o zgrozo - przeciwko zagłosowały bogusiowe radne z komisji oświaty.

 

Wczoraj pisaliśmy o dużym osobistym zaangażowaniu wójta w bibliotekę; dziś możemy dodać, że tej bibliotecznej namiętności towarzyszy konkretny wsad (dotacje i inne nakłady na BPiCAK rosną). Zadaliśmy też publicznie pytanie, czy prawdą jest, że w bibliotece zatrudniona jest partnerka radnej Frąckowiak. Pytań jednak pojawiło się więcej i skierowaliśmy je pod adresem dyrektor Anny Repak:

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. kiedy, w jakim trybie i na jakim stanowisku zatrudniona została Dorota Walicka,

 2. jakie kwalifikacje posiada Pani Walicka (z artykułu w Gazecie wynika, że Dorota pracuje w kantorze wymiany walut”),

 3. czy na zatrudnienie Pani Walickiej miało wpływ, że jest partnerką przewodniczącej Rady Gminy i Pani bliską znajomą (podobno była Pani świadkiem na ich "ślubie" za granicą),

 4. kogo i w jakim trybie zatrudniła Pani na swoim poprzednim stanowisku w Grzebienisku,

 5. czy prawdziwa jest wiadomość, że osoba ta jest Pani krewną/powinowatą.

Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną.

 

Artykuł dostępny pod linkiem:

http://wyborcza.pl/1,75398,19573241,lesbijka-soltyska-w-polsce-tak-w-grzebienisku.html

Napisane przez Subbuteo dnia 29.05.2019, 08:11:29


 

Po przegłosowaniu absolutorium dla Bogusia, radny Danielczak pobiegł do Bogusia z kwiatami. Dołączyla do niego – jak określiła to Frąckowiak, prowadząca obrady po rezygnacji Pacholaka - „przodowniczka sołtysów pani Basia” (Jóźwiakowska). Sytuacja była tak niesmaczna i niezręczna, że Frąckowiak poczuła się zobowiązana i rzuciła, że kwiaty są od wszystkich radnych i opozycja, jeśli chce, może też podejść do wójta i zamienić z nim parę słów... To pogorszyło jeszcze i tak fatalną atmosferę.Boguś zadeklarował, że ”postara się działać jeszcze lepiej”. Można skomentować to tylko w jeden sposób: lepiej to już było, Boguś nigdy nie działał dobrze, a dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło. 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 28.05.2019, 19:55:35


Tłok po stronie opozycji, a po stronie Bogusia za to coraz bardziej pusto...To zdjęcie z dzisiejszej sesji. Pacholak na skutek podłych intryg zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. To kolejny dowód na to, że Boguś nie zasługuje, by z nim współpracować. Nie warto, źle się na tym wychodzi. 

 

Radna Frąckowiak prowadzi sesję fatalnie, myli się co chwilę i kompromituje. Ciekawe, czy poprawnie przegłosuje uwagi do studium?! Przy okazji: na dzisiejszej sesji potwierdziło się ostatecznie, że plan "bez wiatraków" jest niezgodny ze studium.

Na koniec totalna żenada - to Justyna Bachorz, radna opozycji, a nie wójt Boguś, któremu nieraz Pacholak ratował skórę na sesji, podziękowała przewodniczącemu Pacholakowi za pracę. Bogusiowcy nie pofatygowali się ani z dobrym słowem, ani z kwiatami.  Kolejna osoba przekonała się, jak kończy się współpraca z Bogusiem. Kto następny?

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 28.05.2019, 17:43:58


<< Poprzednia strona 1 2 3173 174 175 Następna strona>>