- Istniały nieprawidłowości przy realizacji inwestycji. Nie przybrały one znamion czynu karalnego. Jednak to, że nie było korupcji, nie znaczy, że nie było próby „kupienia” przychylności gminy np. poprzez próby sfinansowania planu zagospodarowania przestrzennego - stwierdził sędzia Wysocki. – Spółka wydając pieniądze musi mieć uzasadniony cel i zabezpieczyć swoje interesy
Caly tekst tutaj:

Napisane przez Subbuteo dnia 20.09.2013, 10:45:20