To, co york pisze na forum, to prawda: wójt odważył się wreszcie wydać decyzję środowiskową dla wiatraków. Czy to coś znaczy? Jedynie to, że ruszy długotrwała procedura odwoławcza. Stron w tym postępowaniu jest mnóstwo. Są nimi organizacje ogólnopolskie i lokalne, w większości antywiatraczne... Najważniejsi gracze, którzy mają na koncie unieważnienie decyzji środowiskowej dla 34 wiatraków i zaszachowanie planu miejscowego, czyli Jadwiga Klińska, jej stowarzyszenie Rozwój-Przyszłość oraz nowy projekt, z którym się związała, Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Pozytywna Energia" nie są stroną, co nie znaczy, że nie zaskarżą decyji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego... Z tego, co wiemy, Jadwiga wydała już wstępne instrukcje w tej sprawie.

Napisane przez Subbuteo dnia 14.10.2013, 21:41:08