Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują w wystarczający sposób bezpieczeństwa mieszkańców ani interesów inwestorów - taki był wniosek zakończonej właśnie konferencji akustycznej, zorganizowanej przez profesora Makarewicza z UAM. Ze względu na kierunek wiatru lub inne czynniki mozliwe są duże różnice wartości hałasu.

Omawiano tez przykład Wielkiej Brytanii, gdzie ponad wszelką watpliwość stwierdzono uciązliwość 70 farm wiatrowych. Wielka Brytania wprowadziła w związku z tym korektę obliczania hałasu, a tamtejsza Izba Lordów przygotowuje ustawę wiążącą odległość turbin od zbudowań z wysokością masztu wiatraka. Projekt ten w pierwszym czytaniu przeszedł bez poprawek.

Napisane przez Subbuteo dnia 18.10.2013, 21:39:13