Gmina Duszniki powinna zapłacić podwykonawcy sali gimnastycznej ponad 100 tysięcy więcej niż twierdzi wojt w piśmie do komisji rewizyjnej. Sąd nakazał gminie zapłatę kwoty 359 160 zł wraz z odsetkami. Wójt w piśmie z 2 maja  przekazanym Komisji Rewizyjnej pisze o sumie 257 527,70 zł.Jaka jest przyczyna tej rozbieżności? Może wójt manipuluje, moźe oszukuje, może kłamie lub mija się z prawdą, jak to często mu się zdarza. A może… wójt nie umie po prostu liczyć? Dowód – odrzucił uwagę mieszkańców Wilczyny dotyczącej ilości bloków mieszkalnych przy planowanej biogazowni. Każdy widzi, że są dwa, ale wójt widzi trzy. Nie umie liczyć nawet do trzech?!
 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.05.2012, 11:44:05