Ponad sto podpisów zebrano pod pismem do Biogazownia Wilczyna Sp. z o.o, w którym mieszkańcy podnoszą, że inwestor nadużył ich zaufania, co przekreśla możliwość współpracy. Z podobnej treści pismem zwrócili się do wójta. Żądają w nim, aby nie zezwolił na realizację tej inwestycji.

Przeczytaj, co mieszkańcy Wilczyny mają do powiedzenia inwestorowi:

 

My, mieszkańcy wsi Wilczyna nie wyrażamy zgody na lokalizację biogazowni na terenie naszego sołectwa. Popieramy uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zakazu budowy biogazowni na terenie sołectwa Wilczyna, która jest aktem prawa miejscowego. Uważamy, że nie dotrzymując ustaleń po rozprawie administracyjnej I organizując wycieczkę do Niemiec, gdzie obowiązują odmienne regulacje prawne, a nie do Liszkowa, jak było ustalone, usiłowaliście Państwo wprowadzić nas w błąd, aby uzyskać akceptację dla swojej inwestycji. Wbrew otrzymanym z Państwa strony informacjon biogazownia w Liszkowie działa, co potwierdziła obecna na zebraniu sołeckim w dniu 11.03.2012 r, sołtys tej wsi.

 

Obecni na zebraniu sołeckim w Wilczynie radni Gminy Duszniki (6 osób) również wypowiedzieli się negatywnie o lokalizacji biogazowni, rekomendując odsunięcie realiacji tego projektu do czasu wejścia w życie ustawy odorowej, co planowane jest na rok 2013. W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z propozycją odstąpienia od planowanej inwestycji i zrealizowanie jej w innym miejscu.

Napisane przez frmn dnia 14.03.2012, 14:54:38