Radni Wspólnej Sprawy - poza radnym Kaźmierowskim i nieobecnym radnym Fligerem - odmówili spotkania z mieszkańcami Mieścisk w sprawie żwirowni. Nie wiadomo, czy Wspólna Sprawa w ogóle przedstawi stanowisko w sprawie konfliktu mieszkańców z inwestorem. Radny Pawlak zaproponował, by dać szansę inwestorowi (przypomnijmy, że inwestor inne rozwiązania przedstawił na sesji Rady Gminy, inne wpisał do raportu środowiskowego). Poparła go radna Martyniec

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2012, 16:05:27