Ministerstwo Środowiska powinno mieć już dokumenty, o które prosiło Urząd Marszałkowski. Dowiadujemy się także, że wstrzymanie wydobycia przed decyzją Ministerstwa mogłoby nastąpić w razie przekroczenia warunków koncesji. Okazuje się też, że plan ruchu żwirowni Kunowo w terminie 1 czerwca 2012-31 grudnia 2017 r. zatwierdził Okręgowy Urząd Górniczy. To wszystko by się nie zdarzyło, gdyby wójt Gminy Duszniki poinformował Marszałka Województwa Wielkopolskiego, że inwestor planuje wydobycie z większej powierzchni niż dopuszcza to studium uwarunkowań

 

 

 

 

Szanowna Pani Redaktor,

przesyłamy odpowiedzi na Pani pytania, przygotowane przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Uprzejmie informujemy, że cyt. pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 22 czerwca 2012 r. wpłynęło do Departamentu Środowiska 26 czerwca 2012 r. Dokumenty dotyczące sprawy udzielenia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego koncesji na wydobywanie  kruszywa ze złoża „Kunowo CM II  (decyzja znak: DSR.IV.7428.85.2011, z dnia 21 lutego 2012 r.) zostały wysłane do Ministerstwa Środowiska pismem z dnia 4 lipca 2012 r.

Odnosząc się do kwestii wstrzymania wydobycia kruszywa informujemy, że Przedsiębiorca posiada prawomocną ww. decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielającą Przedsiębiorcy koncesji. Wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Ministra Środowiska mogłoby nastąpić tylko w wyniku przekroczenia przez Przedsiębiorcę warunków udzielonej koncesji. Jednocześnie informujemy, że decyzją znak: k 75/0234/0001/12/02216/ZG, z dnia 31 maja 2012 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu zatwierdził plan ruchu zakładu górniczego „Kunowo CM II” na okres: 1 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2017 r.

Z poważaniem

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka
            Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 18

61 – 713 Poznań

Tel. 61 -626 66 72

 

 

From: wikiduszniki.pl [mailto:redakcja@wikiduszniki.pl]
Sent: Wednesday, July 04, 2012 10:24 AM
To: Rzecznik
Subject: Re: zapytanie

 


Zwracam się z pytaniem o stan sprawy związanej z wnioskiem wójta Gminy Duszniki dotyczącego unieważnienia koncesji  Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kunowo CM II".  Jak się dowiadujemy, formalne wszczęcie postępowania nie jest możliwe ze względu na brak dokumentów, których Urząd Marszalkowski nie dostarczyl, pomimo pisemnego wezwania ze strony Ministerstwa Środowiska, wyslanego 22.06.br..
W związku z tym proszę o odpowiedź, czy dokumentacja zostala już dostarczona do Ministertwa Środowiska oraz czy mozliwe jest wstrzymanie wydobycia kruszywa do czasu rozstrzygnięcia sprawy (jeżeli tak, to w wyniku jakiej procedury). Nadmieniam, ze wydobycie żwiru odbywa się teraz ze znacznie większego arealu niż zezwala na to studium uwarunkowań i jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców

Pozdrawiam, Hanna Szuminska

Napisane przez Subbuteo dnia 09.07.2012, 09:21:54