Przewodniczacy Pacholak otrzymał trzy pisma z uwagami do protokołu z posiedzenia komisji stałych, na którym dyskutowano o lewych fakturach z funduszu sołeckiego. Jak wyjaśnia urzedniczka Młynarek, na dzień udzielenia odpowiedzi (to dziś), przewodniczący Pacholak nie przyjął uwag. Ale jutro też jest dzień i mamy nadzieję, że przewodniczący Pacholak pójdzie po rozum do głowy i zmieni zdanie...

 

 

Korespondencja:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 maja br. w załączeniu przesyłam skany treści wniesionych poprawek z zastosowaniem anonimizacji danych osobowych. Jednocześnie informuję, że na moment udzielania odpowiedzi poprawki nie były uwzględnione przez Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki.

Z poważaniem

Monika Młynarek

Podinspektor ds. obsługi biura Rady

………………………………………………………

Napisane przez Subbuteo dnia 16.05.2017, 22:44:22