Za kilkanaście dni głosowane będzie absolutorium dla wójta Bogusia za wykonanie budżetu. Uzasadnienie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 jest nad wyraz lapidarne - ogranicza się do wskazania podstawy prawnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 18.05.2017, 23:10:05