Aktywność wójta Bogusia rośnie i rozprzestrzenia się na kolejne

instytucje. Teraz wójt Boguś wziął na celownik Gminny Zespół

Interdyscyplinarny i zmienia zasady jego funkcjonowania. Uzasadnia

to tak: W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wymagane

zasady, jednakże z upływem czasu praktyka pracy Gminnego Zespołu

Interdyscyplinarnego w Dusznikach pokazuje, iż należy zmienić

zapisy poprzedniej uchwały i dostosować je do warunków naszej

Gminy. Zmiany polegają m.in. na:

  1. Możliwości powołania Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach oraz Sekretarza.

  2. Wykreśleniu zapisów, które są powieleniem już istniejących w aktach wyższego rzędu.

 

 

Rzeczywiście, praktyka za wójta Bogusia wielce się zmieniła, niestety na gorsze... Jak wynika z uzasadnienia, najważniejsze jest tworzenie nowych stanowisk, opłacanych z publicznych pieniędzy.

Napisane przez Subbuteo dnia 23.05.2017, 10:35:58