Szokujący wniosek wyłania się ze wstępnych dyskusji na temat skargi, złożonej na pracowników urzędu gminy. Skarga ma być uznana za bezzasadną, bo... gmina nie chce kształcić urzędników. Już w tej sprawie wypowiedział się Zimny zastępca i przedstawił zdumiewające stanowisko.

 

Poza starymi pogaduchami typu, że urzędnik nie ma obowiązku i niczego nie musi, pojawił się nowy, intrygujący wątek: zdaniem Zimnego zastępcy nie warto szkolić urzędników, bo jak się wyszkolą, to znajdą sobie lepszą pracę.  Czyli wychodzi na to, że jak interesanci skarżą się na niekompetencję pracowników urzędu gminy, to jest  tylko i wyłącznie ich problem. Gmina nie podejmie działań podnoszących kwalifikacje pracowników; zamiast tego Rada Gminy odrzuci skargę.

Pamiętajmy, że skargę na niekompetentnego wójta w związku z niekompetencje jego służb będzie rozpatrywać niekompetetna w swej większości komisja rewizyjna z rezultatem, który już jest wiadomy. Odrzucenie skargi przyklepie Rada Gminy, bo osiem to więcej niż siedem.

 

 

Dnia 18 maja 2017 roku do Rady Gminy Duszniki wpłynęła skarga GARD- Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej - mgr inż. Anny Woźnickiej na Wójta w związku z nienależytym wykonywaniem zadań przez Urząd Gminy Duszniki, reprezentowany przez Wójta Gminy Duszniki. Skarżąca podniosła zarzuty:

  1. niekompetencji pracowników Urzędu Gminy Duszniki odpowiedzialnych za wykonywanie zadań narzuconych Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wynikającą z braku wiedzy a polegającą na powoływaniu się na rozwiązania niespełniające wymogów ustawowych

  2. naruszenie interesu publicznego oraz naruszenie interesu mojej firmy, co jest konsekwencją braku wiedzy po stronie pracowników gminy.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.06.2017, 12:57:35