Od dawna wiadomo, że uchwała stypendialna w naszej gminie przyjęta została z naruszeniem prawa: te same zapisy raz wojewoda uchylił, bo pokazaliśmy mu błędy palcem a raz nie, bo pewnie nikt uchwały nie przeczytał i tak już zostało. Beata Kontusz-Iwańczuk napisała do wójta Bogusia i zwróciła uwagę na dyskryminacyjny charakter uchwały. Wójt Boguś przyznał jej rację i... tradycyjnie nie zrobił nic. Teraz powołał komisję, żeby przyznawała stypendia na podstawie uchwały, która obowiązuje tylko dlatego, że nikt jej nie zaskarżył.

 

Nie jest to jedyna dyskryminacyjna uchwała dotycząca uczniów – podobnie dyskryminacyjny charakter ma uchwała o powołaniu Rady Młodzieży, która faktycznie jest międzyszkolnym samorządem uczniowskim. Z Rady Młodzieży wykluczono uczniów szkół poza gminą, a ze stypendiów – osoby z obniżonym sprawowaniem. Boguś oczywiście kłamie, pisząc o zmieniającym się orzecznictwie - nic tu się nie zmieniło, ale wójt jak zwykle stara się ukryć, że jest ignorantem i przedłożył żle przygotowany projekt uchwały.

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 08.06.2017, 18:13:37