Czy to normalne, że wójt Boguś odpowiada za skarbniczkę Szwedek? Tak, jeśli chodzi o nadzór nad jej pracą. Jeśli chodzi o brak odpowiedzi na pytania dziennikarzy, to jest to jednak pewna osobliwość...

 

Redakcja Forum zapytała uprzejmie skarbniczkę Szwedek o następujące sprawy:

Dzień dobry,

proszę o wyjaśnienie, dlaczego w 2015 roku, w trakcie przygotowania projektu uchwały dot. stawek podatków od środku transportu w części dotyczącej autobusów:

1) zakwestionowała Pani przygotowany przez pracownika, korzystny dla budżetu projekt i wprowadziła w miejsce proponowanych niższe stawki, korzystne dla radnego powiatowego, Radosława Łanoszki,

2) dlaczego w uzasadnieniu uchwały pominięty został fakt, że obowiązujące dotąd trzy stawki podatku od autobusów zostaną zastąpione dwiema,

3) dlaczego radni Gminy Duszniki nie zostali poinformowani o tym, że:

a) nastąpiła zmiana przepisów dotyczących zasad naliczania podatków od autobusów,

b) przyjęcie stawek od autobusów w proponowanym kształcie oznacza obniżenie wpływów do budżetu gminy.

 

Wójt Boguś odpowiedział, jakby nie dostał do ręki od Doroty Gąsiorowskiej pierwszego numeru Forum ze stopką redakcyjną. 

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 11.06.2017, 10:45:02