Uchwały przyjęte jak zwykle monotonnie. Na uwagę zasługuje tylko wymiana zdań między wójtem Bogusiem a radnym Pawlakiem. Radny Pawlak zasugerował, że lada chwila pod głosowanie będzie poddana uchwała w sprawie pomocy dla szpitala powiatowego. Tymczasem wójt Boguś z sarkazmem stwierdził, że starosta już go prosił o przedłożenie projektu takiej uchwały... i nic. - Nie jestem powiatem - mniej więcej w tym stylu miał się wypowiedzieć wójt Boguś.

Napisane przez Subbuteo dnia 27.06.2017, 23:02:26