Jak się okazuje, modelem czerwca był w naszej gminie wójt Boguś. Pozował aż do 8 zdjęć w Informatorze - wydawnictwie, które promuje lokalne imprezy, a nie jakiś tam urzędników czy innych polityków. Drugim najpopularniejszym modelem jest przewodniczący Pacholak; jego fizjonomia pojawia się na stronach Informatora 5 razy. A teraz informacja, ile ta promocja kosztuje:

Odpowiadając na wniosek z dnia 15 maja br. informuję, że opracowanie tekstu i fotografii do Informatora wykonywane jest przez pracownika urzędu w ramach obowiązków służbowych.

Skład graficzny i druk oraz dostawa do urzędu zlecana jest firmie zewnętrznej. Koszt tej usługi jest zależny od ilości stron danego wydania Informatora i wynosi:

- dla 8 stron: 0,67 zł brutto / egzemplarz

- dla 12 stron: 0,96 zł brutto / egzemplarz

- dla 16 stron: 1,13 zł brutto / egzemplarz

- dla 20 stron: 1,43 zł / egzemplarz

Informator Gminy Duszniki drukowany jest w ilości 2500 egzemplarzy.

Koszty dystrybucji w formie druków bezadresowych za pośrednictwem Poczty Polskiej do skrzynek pocztowych na terenie Gminy Duszniki wynoszą:

- dla 8 stron: 0,25 zł brutto / egzemplarz

- dla 12 stron: 0,28 zł brutto / egzemplarz

- dla 16 i 20 stron: 0,37 zł brutto / egzemplarz.

Do dystrybucji w ww. sposób przeznacza się 2300 egzemplarzy.

200 egzemplarzy pozostawia się w holu urzędu i w Bibliotece w Dusznikach (po 100 w każdym miejscu), co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Z poważaniem

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

Urząd Gminy Duszniki  

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 28.06.2017, 22:38:49