Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, unieskzodliwianie odpadów komunalnych należy do zadań własnych gminy. Jednak w Gminie Duszniki jest z tym problem. Według harmonogramu odbioru odpadów, który zamieszczony został w Informatorze Gminy Duszniki nr 25/czerwiec 2017 w dniu wczorajszym (28 czerwca) miały zostać odebrane śmieci, jakie mieszkańcy wynoszą przed swoje domostwa, a firma którą wynajęła gmina je odbiera.

Do tej pory było tak, że firma zabierała posegregowane odpady w workach jakie pozostawiane są mieszkańcom przy odbiorze śmieci. Następnie, firma następnym samochodem zabierała śmieci, które mieszkańcy zostawili w swoich workach, do których to z kolei można przekazać do unieszkodliwienia wszelkie inne odpady. Wczoraj, tych drugich, czyli śmieci w innych workach niż tych przeznaczonych do szkła, platiku czy papieru nie zabrano. Do dziś czekają przy domostwach aż ktoś je zabierze. Jak widać, gmina pod rządmai Wótja R.Bogusia nie jest w stanie w pełni zrealizować zadania jakie na gminię kladzie ustawa. No cóż... a śmieci czekają, czekają i czekają...

Napisane przez Subbuteo dnia 29.06.2017, 16:18:19