Zbulwersovani mieszkańcy domagają się, by wiki opublikowało informację, że szef OSP w Dusznikach, Andrzej Królik, odznaczył swoich synów-bliźniaków za 20-lat służby w ochotniczej straży pożarnej. Bardziej nawet niż rodzinne koneksje oburza fakt, że bliźniaki zostały nagrodzone za aż tak długoletnią służbę: z metryki wynika, że gdy ją rozpoczynali mieli po 9 lat... j

 

Skoro już piszemy o druhu Króliku ojcu, odnotujmy też skargi na jego brak troski o sprzęt OSP i ograniczenia aktywności młodych strażaków.  

Napisane przez Subbuteo dnia 14.09.2017, 11:55:35