Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Radke, przesłał do Starostw Powiatowych województwa wielkopolskiego oraz dodatkowo do Urzędów Gmin na terenie powiatu szamotulskiego KOMUNIKATY o następującej treści:

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania – po złożeniu wniosku – comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

 Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).

Powyższe informacje winny być przekazane mieszkańcom w sposób niezwłoczny i umożliwiający dotarcie do jak najszerszej grupy zainteresowanych, tj. np. poprzez opublikowanie Komunikatu na stronie bip Urzędu.

Jak się okazało, najsprawniejszymi w działaniach i oczywiście w poszanowaniu lokalnej społeczności, okazali się gminni włodarze:

– Wójt Gminy Kaźmierz (informacja udostępniona dnia 12.10.2017)

– Burmistrz Miasta i Gminy Ostroroga (informacja udostępniona dnia 13.10.2017);

– Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuł (informacja udostępniona dnia 16.10.2017)

– Burmistrz Miasta i Gminy Wronki (informacja udostępniona dnia 19.10.2017)

Dlaczego zabrakło w tej wyliczance Wójta Gminy Duszniki? Czy osobiste uprzedzenia – czy to do Pełnomocnika, czy też działaczy opozycyjnych – nie przesłaniają właściwych zachowań, pożądanych wobec piastującego tak ważną w gminie funkcję?

Sądzę, iż temat jest zbyt ważny, żeby snuć przypuszczenia na tę okoliczność, mam jedynie nadzieję, że wszelkie informacje kierowane do mieszkańców, będą nam przekazywane bez cenzury.

 

http://kontusz-iwanczuk.pl/bez-cenzury/

Napisane przez Subbuteo dnia 20.10.2017, 09:57:38