Pisaliśmy już o tym wcześniej, ale przypomnijmy w kontekście planowanej przez Sejm nowelizacji kodeksu wyborczego, Jedna ze zmian dotyczy wytyczania okręgów wyborczych przez komisarzy, a nie przez rady gmin, jak było dotąd. Wszystkich, którzy uważają, że wpłynie to na wynik wyborów zapytam: a to, że radni wyznaczali okręgi wpływu na wyniki nie miało?!

 

Wiadomo nie od dziś, że wójt Bogus planował zmianę okręgów wyborczych tak, aby zapewnić ponowny wybór swoim radnym, zwłaszcza radnej Klińskiej. O tym, że Klińska nie będzie wybrana po raz trzeci z dotychczasowego okregi wiadomo było od początku kadencji, kiedy mieszkańcy sołectwa Wierzeja zażądali nowego podziału na okręgi wyborcze, bo nie chcieli, by reprezentowała ich radna Klińska. 

i

Jak opowiadali bogusiowcy, wójt Boguś zamierzał zrobić z tego pisma użytek przed wyborami, aby uzasadnić nowy podział na okręgi wyborcze i wytyczyć je tak, żeby było to korzystne dla grupy trzymającej wladzę. 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 12.12.2017, 16:47:14