Kolejne obligacje, tym razem na kwotę pięć milionów dwieście trzydzieśccztery tysiące złotych wykupywane będą do roku 2026. Czy wójt Boguś uparcie emituje obligacje, bo uzdrawia finanse gminy? Niekoniecznie, obligacje są dobre dla finansowania inwestycji. U nas o inwestycjach nie ma mowy: zadłużenie w obligacjach ma służyć obsłudze innych zobowiązań na zasadzie dług spłacamy długiem.

 

Pojawia się też inne tłumaczenie zamiłowania Bogusia do obligacji: wcześniej parał się zawodowo emisją obligacji komunalnych. Teraz, gdy wójt Boguś wie, że nie ma szans na kolejną kadencję, stara się dać zarobić bankom w nadziei, że dyrektorzy będą o nim pamiętać, gdy będzie szukać pracy.

 

Jedno jest pewne: jeśli na czymś Bogusiowi zależy, to na pewno na sobie, nie gminie. Jego deklaracja, że bierze udział w wyborach dla dobra dzieci oznaczała li tylko, że chce więcej zarabiać.  

Napisane przez Subbuteo dnia 06.02.2018, 18:59:34