Przebrała się miarka! Dziś na sesji Rady Gminy pojawił się wniosek o powołanie komisji, która zajęłaby się wyjaśnieniem sytuacji w szkole podstawowej w Dusznikach. Dyrektor Sadowski przedstawił krytyczną sytuację w szkole, o naruszeniach praw rodziców mówiła Wioletta Sokólska. W imieniu nauczycieli głos zabrała Beata Zielińska. Sejm powołuje komisje nadzwyczajne!, na przykład w sprawie Amber Gold. Taką samą komisję, tyle, że w sprawie dyrektor Cieślewicz miałaby powołać Rada Gminy.

 

Dyrektor Cieślewicz została zatrudniona po skandalicznie przeprowadzonym konkursie, w którym wójt Boguś bezpodstawnie wykluczył jedyną kandydatkę, by powołać bez konkursu właśnie Cieślewicz. W poprzednim miejscu pracy Cieślewicz cieszyła się jak najgorszą opinią, którą potwierdziła również w Dusznikach. Przez jakiś czas dawaliśmy wiarę opiniom, że konflikt w szkole podstawowej jest pochodną reorganizacji i połączenia podstawówki i gimnazjum. Teraz nie mamy już wątpliwości, że jest inaczej. W szkole podstawowej dochodzi do naruszeń praw uczniów, rodziców i nauczycieli oraz innych nieprawidłowości. Istnieje też uzasadnione podejrzenie niegospodarności i przywłaszczenia pieniędzy (prowizja). Poziom zajęć prowadzonych przez dyrektor Cieślewicz, zwłaszcza w czasie nadgodzin, pozostawia wiele do życzenia i to jest bardzo uprzejme określenie, bo kobieta nie zna dobrze tabliczki mnożenia.

 

Sprawą Cieślewicz nie chciało się zająć kuratorium, odsyłając do organu prowadzącego. wójt Boguś oraz radny Ćwian nie reagowali na sygnalizowane nieprawidłowości lub je bagatelizowali, więc dyrektor Sadowski zgłosił propozycję powołania komisji, która zajęłaby się ustaleniem stanu faktycznego. Jest to o tyle istotne, że dyrektor Cieślewicz nie udostępnia dokumentów, nawet w trybie dostępu do informacji publicznej, co trudno odczytać inaczej jak desperackie ukrywanie dowodów swojej winy. Ustalenie, jak było, pozwoliłoby na wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby, która czuje się bezkarna, bo wójt nie reaguje, więc ja chroni.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 27.03.2018, 21:19:14