Cuda dzieją się w szkole podstawowej w Dusznikach, cuda: kilkoro nieobecnych w szkole uczniów otrzymało ocenę niedostateczną... z odpowiedzi. Nie odpowiedzieli na żadne pytanie, bo ich nie było, ale jedynka w dzienniku jest.

 

Teraz okazuje się, że, że dyrektor Cieślewicz organizuje spotkanie z nauczycielami. Jednocześnie z kartką na drzwiach sekretariatu pojawiły się wątpliwości, co do jego przebiegu. Oczywiste wydaje się, że dyrektorka będzie dążyła do wygenerowania dowodów poparcia dla siebie ze strony nauczycieli. Czy będzie jak uczniami, z tą różnicą, że nie otrzymają, a wystawią dyrektorce Cieślewicz nie jedynkę, a ocenę celującą? Jak słyszeliśmy, w czasie rozpoczęcia 'zebrania” niektórzy nauczyciele prowadzą jeszcze zajęcia. Dotyczy to nauczycieli klas gimnazjalnych.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 09.04.2018, 08:56:59