Ochrona przed zniesławieniem czy w ogóle obrona dóbr osobistych to dobre prawo każdego obywatela. Aspirant Juśkiewicz po publikacji tekstu „Jak policjant został strażakiem” pisze do sądu tak (pisownia oryginalna): „Powyższy artykuł naruszył dobre imię, szkalując mnie oraz Andrzeja Danielczaka z uwagi na to, iż jest on jedynym radnym w Gminie Duszniki o takich inicjałach, więc każdy od razu skojarzył jego nazwisko, zamieszkuje i pracujemy w małej miejscowości co naraziło nas to na szwank powagę urzędu jakie sprawujemy i nasze dobre imię jako zwykłych obywateli i nigdy niczego nie załatwiał w ramach wdzięczności posługując się swoimi stanowiskami służbowymi .

 

Juśkiewicz, policjant w stopniu aspiranta, nie tylko wyraził się bez ładu i składu, ale nie wiedział, że w sprawach dotyczących art. 212 kodeksu karnego do sądu kieruje się  akt oskarżenia, a zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wysyła się do prokuratury i zrobił odwrotnie: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i wniosek o ściganie wysłał do sądu. Panowie Juśkiewicz i Danielczak wnioskowali też do sądu „o nadanie biegu sprawie oraz wyemitowanie na pierwszej stronie gazety internetowej Wikiduszniki i gazety FORUM INFORMACJI I REWELACJI POWIAT SZAMOTUŁY, wystosowania przeprosin wobec nas na pierwszych stronach w/w gazet”.

 

Mniejsza o to, że sąd nie może niczego wyemitować na cudzej stronie czy w czasopiśmie. Nieważne, że wikiduszniki są blogiem, nie dziennikiem internetowym. Ważne, że aspirant Juśkiewicz nie potrafi bez błędu przepisać linijki tekstu spod winiety miesięcznika Forum. I jak tu wierzyć w profesjonalizm policji?!

 

Poza tym, panie aspirancie Juśkiewicz: zadośćuczynienie pisze się razem, nie osobno. I jeszcze jedno, jeśli chce Pan dostać 50 000.00, nie 1.00 to powinien Pan napisać „złotych”, nie „złoty”. No i na koniec – wskazana przez Pana fundacja pomaga sierotom, nie „sierotą”, jak był Pan uprzejmy napisać.

 

Podsumujmy: ja Pana nie zniesławiam, Pan się sam kompromituje.

Do zobaczenia w sądzie.

 

Hanna Szuminska

Napisane przez Subbuteo dnia 07.05.2018, 13:28:28