Wójt Boguś nie ma maksymalnego wynagrodzenia, ale i tak Rada Gminy będzie musiała się przyjrzeć jego pensji w kontekście nowych uregulowań. Czy obniżenie pensji uprzytomni wójtowi Bogusiowi, że pełni służbę publiczną? 

 

 

Jak informuje onet, rozporządzanie Rady Ministrów przewiduje obniżenie – średnio o 20 proc. – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

"W rozporządzeniu wprowadzono także rozwiązania dotyczące m.in.: doprecyzowania przepisów odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej; przeredagowania i uporządkowania tabel stanowisk" - wskazano.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Napisane przez Subbuteo dnia 15.05.2018, 22:48:37