Duszniki, dnia 8 czerwca 2018 roku

OŚWIADCZENIE

W trakcie ostatniej Sesji Rady Gminy Duszniki, która odbyła się 30 maja 2018 roku, podczas której udzielono Wójtowi Gminy Duszniki absolutorium za wykonanie budżetu

z 2017 r. część Radnych Gminy Duszniki z Klubu Forum zagłosowała przeciw udzieleniu absolutorium. My, niżej podpisani radni podjęliśmy decyzję o głosowaniu przeciw uchwale absolutoryjnej, ponieważ stan finansów naszej gminy, w naszej opinii uległ znaczącemu pogorszeniu. Wzrost zadłużenia gminy, bardzo niewielkie dotacje ze środków zewnętrznych oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych – to tylko niektóre przesłanki, którymi kierowaliśmy się podczas głosowania.

Jednocześnie, wyrażamy głęboki żal nad zachowaniem Wójta Romana Bogusia podczas sesji absolutoryjnej. Wysoce niekulturalne dopytywanie radnych o powody takowego zagłosowania traktujemy jako oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej przez obecnego włodarza gminy, który nie potrafiąc wytłumaczyć sobie prawdziwych przesłanek głosów przeciw udzieleniu absolutorium, dokonał ordynarnego ataku na radnych. Tego typu reakcja ze strony wójta gminy z całą pewnością nie powinna mieć miejsca. Według nas, Wójt nie posiadając poparcia społecznego,  usiłował wywrzeć na radnych presję, która miała na celu upokorzenie radnych w obecności przedstawiciela prasy, aby tym sposobem uderzyć w opozycję, a także tym samym odwrócić uwagę opinii publicznej od uchybień jakie w ostatnim czasie dzieją się w Gminie Duszniki.

Pragniemy zaznaczyć, że tego typu zachowanie, jakiego dopuścił się Wójt Roman Boguś w rażący sposób uderza w majestat urzędu wójta oraz godzi w rangę sesji absolutoryjnej, która winna przebiegać w spokoju oraz wzajemnym poszanowaniu. Nadmieniamy, że w trakcie obecnej kadencji dotychczas wstrzymywaliśmy się od udzielenia absolutorium wójtowi i nigdy nie byliśmy poniżani i odpytywani w związku

z naszymi decyzjami . Sygnalizowaliśmy na bieżąco tematy, które nas niepokoiły i naszym zdaniem nie służyły rozwojowi  gminy i dobru ogółu mieszkańców.  Jesteśmy przekonani, że tego typu zachowanie Wójta zostanie odpowiednio ocenione przez wyborcóww zbliżających się dużymi krokami wyborach samorządowych.

 

/-/ Justyna Bachorz

/-/ Bernadeta Augustyniak

/-/ Robert Kałek

 

Napisane przez Subbuteo dnia 10.06.2018, 22:04:33