Dziś mija termin składania uwag i wniosków dotyczących budowwarchlakarni w Sędzinku. Trzeba było je złożyć, żeby nie było, że ich nie było. Jeśli ktoś chce dołączyć i również złożyć uwagi, ma czas do północy (mejlem pod adresem urzędu gminy). 
 
Korzystając z możliwości składania uwag i wniosków  procedurze środowiskowej, dotyczącej posadowienia warchlakarni w miejscowości Sędzinko podnoszę, że lokalizacja fermy przemysłowej hodowli zwierząt w tak bliskim sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej negatywnie wplynie  na jakość życia mieszkanców oraz na wartość wybudowanych przez nich nieruchomości. 
 
 Jednocześnie noszę o włączenie do akt postępoania i uwzględnienie pzez organ przy wydawaniu decyzji podpisanego przez mieszkańców Sędzinka i okolic protestu przeciwko lokalizacji warchlakarni, zawierającego podstawowe obawy, związane z tą inwetsycją.

Napisane przez Subbuteo dnia 22.06.2018, 13:49:30