Przez całą swoją kadencję wójt Boguś osobiście i za pomocą Zimnego zastępcy tudzież przewodniczącego Pacholaka pracował nad sołtysami. Odprawy, pogadanki, połajanki, wycieczki, kij, marchewka. Cel był jeden: przeciwstawić „swoich” sołtysów nie-swoim radnym. Teraz wójtowi Bogusiowi marzy się, by jak najwięcej sołtysów wciągnąć na listę swojego komitetu wyborczego. Pomysł jest prosty: jak ludzie kogoś wybrali na sołtysa, to wybiorą i na radnego.

 

Motywacji sołtysów ma sprzyjać realizowana na terenie naszej gminy praktyka podwójnego wypłacania diet: raz za pełnienie funkcji radnego, dwa za sołtysa. Jaki będzie efekt? Czy Boguś stanie na czele komitetu wyborczego sołtysów „Druga kadencja za drugą dietę”?

 

 

Jest tu duży problem. Sołtysi nie są zbyt chętni, żeby dać sobą manipulować Bogusiowi p przekładać swoją osobistą popularność na niepopularnego wójta. Co gorsza dla wójta Bogusia, przez nowy podział okręgów wyborczych, jedyni sołtysi, którzy palą się do kandydowania, czyli sołtys Szukała i sołtyso-radna Ratajczak musieliby wystartować przeciwko sobie. Miał być sukces, a wyszły pretensje i niedotrzymane obietnice. Czyli jak zwykle...

 

Chcielibyście, jak wójt Boguś, żeby te same osoby były radnymi i sołtysami?

 

Korespondencja

 

 

Czy Iwona Ratajczak nadal otrzymuje dwie diety:

1. jako radna

2. jako sołtyska?

 

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że pełniąca funkcje radnej i sołtysa wsi Chełminko Iwona Ratajczak otrzymuje diety radnej i sołtysa.

Z poważaniem

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

Urząd Gminy Duszniki

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2018, 09:22:17