Beata Kontusz-Iwańczuk ustaliła składniki wynagrodzenia wójta Bogusia i jego najbliższych współpracowników. A to rezultat jej pracy: Przyjrzyjmy się pani Skarbnik i dodatkowej gratyfikacji za jej zasługi o których ponad dwa lata piszę. W poniższym wykazie nie sumuję wynagrodzenia, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wysługi lat, ani dodatku funkcyjnego:

 

2015 rok: 6.485 zł premii + nagroda 3.400 zł razem 9.885 zł samych nagród

2016 rok: 10.303 zł premii + nagroda już 5.800 zł razem 16.103 zł samych nagród

2017 rok: 7.000 zł premii + nagroda 3.700 zł + dodatek specjalny 975×12 zł razem 22.400 zł

W tym miejscu proszę zwrócić uwagę, na wprowadzony dodatek specjalny, który sprytnie podniósł wynagrodzenie, w zamian za 5 dodatkowych nagród, trudnych do uzasadnienia. Do tego tematu jeszcze powrócę.

A teraz rok bieżący:

I-V.2018 rok: 5.000 zł premii + 5.000 zł nagroda + 6.575 zł dodatek specjalny razem 16.575 zł, jak dorzucimy kolejne pięć miesięcy do wyborów to w tym tempie do października br. powinno być: 33.150 zł

Jak widać wysokość nagród i premii wzrasta z roku na rok w zastraszającym tempie. Trudno taki ROZPĘD wyhamować!!!

Reasumując, to niesamowite, jak cennym pracownikiem dla wójta Bogusia musi być Mirosława Szwedek. Zwracam uwagę, że wymienione: 16.575 zł to same dodatki jedynie za 5 miesięcy pracy w tym roku i to może oznaczaj jedno, przed zmianą wójta trzeba jak najwięcej wyciągnąć dla siebie, w końcu ta gratyfikacja nie jest za osiągnięcia, czy rzetelność pracy których brak.!!!

 

 

Dla zainteresowanych fakty:

Wójt Gminy Duszniki

 

 

2016 r.

2017 r.

I-III.2018 r.

wynagrodzenie zasadnicze

4720 zł / m-c

4720 zł / m-c

4720 zł / m-c

wysługa

944 zł / m-c

944 zł / m-c

944 zł / m-c

dodatek funkcyjny

1520 zł / m-c

1520 zł / m-c

1520 zł / m-c

dodatek specjalny

2496 zł / m-c

2496 zł / m-c

2496 zł / m-c

dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 873,60 zł

9 873,60 zł

9 791,32 zł

 

 

 

 

Zastępca Wójta

 

 

IV-XII.2016 r.

2017 r.

I-III.2018 r.

wynagrodzenie zasadnicze

4500 zł /m-c

4800 zł/m-c

4800 zł/m-c

wysługa

900 zł / m-c

960 zł/m-c

960 zł/m-c

dodatek funkcyjny

1300 zł / m-c

1675 zł/m-c

1760 zł/m-c

dodatek specjalny

212 zł/m-c

premia

1290 zł/IV, 1300 zł/VI, 1297 zł/VII, 1300 zł/VIII-XI, 3000 zł/XII

1300 zł/od III do X, 1000 zł/XI, 3400 zł/XII

1200 zł/I, 1500 zł/II, 1300 zł/III

nagroda

4 000 zł

3 300 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 044,14 zł

7 520,50 zł

 

 

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

2016 r.

2017 r.

I-III.2018 r.

wynagrodzenie zasadnicze

4800 zł/m-c

4800 zł/m-c

4800 zł/m-c

wysługa

960 zł/m-c

960 zł/m-c

960 zł/m-c

dodatek funkcyjny

2407 zł/m-c

1760 zł/m-c

1760 zł/m-c

dodatek specjalny

975 zł/m-c

1315 zł/m-c

premia

1500 zł/I, 650 zł/IV, 2153 zł/VII, 2000 zł/XI, 4000 zł/XII

2000 zł/III, VII, X; 5000 zł/XII

2000 zł/II

nagroda

5 800 zł

3 700 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 627,08 zł

8 330,34 zł

8 628,80 zł

2015 rok         Skarbnik Gminy:

wynagrodzenie zasadnicze

4800 zł/m-c

wysługa

960 zł/m-c

dodatek funkcyjny

2170 zł/m-c

premia

2585 zł/VII, 3900 zł/XII

nagroda

3400 zł

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 01.07.2018, 22:08:49