Czy radny Pacholak poinformował mieszkańców swojej wsi o tym, że jest pomysł, by na terenie działki 359/11 obręb Sękowo powstał zakład przetwarzania folii z tworzyw sztucznych? warto byłoby, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat. Ale - aby mogli się wypowiedzieć - muszą wiedzieć, że istnieją takie plany, a wymaganych ustawą konsultacji tradycyjnie brak. Rozpoczęła się procedura wydawania decyzji środowiskowej.

 

http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/ogloszenia/2018/Damian/wszczecie-postepowania.pdf

Jak tak dalej pójdzie, każda wieś jeszcze w tej kadencji otrzyma od wójta Bogusia swoją lokalną uciążliwość... A podobno jesteśmy gminą rolniczą.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 12.07.2018, 18:00:03