Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, kto ma kompetencje i kwalifikacje, a komu ich brak? Beata Kontusz-Iwańczuk po raz kolejny przewidziała, że uchwałopodobny wyrób wójta Bogusia, jego urzędników i prawników trafi do kosza. A stało się tak nie dlatego, że Beata jest jakimś prorokiem, ale dlatego, że zna przepisy i pracę w samorządzie, czego wójtowi Bogusiowi brakuje.

 

Tym razem do kosza trafił regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżone przepisy Regulaminu wykraczają w wielu punktach poza zakres upoważnienia ustawowego lub w sposób niedopuszczalny powtarzają, niekiedy z istotnymi modyfikacjami, ustawowe regulacje. Wójt Boguś, który nie radzi sobie z wójtowaniem chce być jeszcze jak Sejm i Senat?!

 

Do sądu administracyjnego uchwalę bogusiowców zaskarżył wojewoda wielkopolski.

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 25.07.2018, 09:26:42