czyli jak zdobyć Kryształowy Puchar dla Najlepszego Scenarzysty w kategorii gmin wszelakich.

Uwaga : scenariusz jest uniwersalny, po podstawieniu w miejsce "żwiru" nazwy dowolnej inwestycji może pozostać równie skuteczny.

Akt 1
czyli - pierwsze wrażenie jest najważniejsze lub metoda kija i marchewki

Kwiecień 2011.
Inwestor żwirowni Sarbia/Mieściska zgłasza się do Urzędu Gminy.w sprawie otwarcia żwirowni.

Czerwiec/Lipiec 2011.
Wójt zasięga opinii odpowiedniej dla żwirowni Komisji Rady Gminy - w przypadku Dusznik jest to ... Komisja Rolnictwa i Budżetu. Przewodniczący Komisji radny Dziamski "po zasięgnięciu opinii mieszkańców Grzebieniska, Sękowa, Kunowa, Mieścisk i Dusznik, negatywnie ustosunkowujących się do tematu - uznał, iż ewentualne korzyści z powstania żwirowni ( ... ) nie zrekompensują szkód powstałych w czasie ich funkcjonowania." . Członek Komisji radny Pawlak zaznaczył jednak, że " w stosunku do mieszkańców nie padły żadne przekonujące oferty (...)."( cytaty za : protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 4 lipca 2011r). Ten sam radny wcześniej informował, że " oczekując propozycji ze strony Inwestorów nie miał na myśli jedynie dróg, gdyż są różne formy wspierania lokalnej społeczności." ( protokół nr 6/2011 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 27 czerwca 2011r ). Jako przykład posłużyła radnemu Pawlakowi nie budząca społecznych kontrowersji firma Sano. Drobnej różnicy pomiędzy oddziaływaniem na otoczenie odkrywkowej kopalni kruszywa a produkcją paszowych koncentratów radny Pawlak zdaje się nie zauważać ?

Linki do protokołów

 

Ciąg dalszy nastąpi.

Napisane przez m dnia 05.04.2012, 22:49:59