Niebawem nowa uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta; przypomnijmy więc, jak wyglądają obecne zarobki wójta Bogusia, Zimnego zastępcy i skarbnicy. Zestawienie uwzględnia obniżkę, zafundowaną przez PIS oraz premie i dodatki, które sypia się obficie, odwrotnie proporcjonalnie do zaangażowania i wyników. A dlaczego Bogusiowi przyznano 40 procent dodatku specjalnego? Bo więcej juz nie dało rady?

Zarobki na koniec kadencji:

wójt Boguś

Czerwiec 2018

 

Wynagrodzenie zasadnicze: 4 720 zł

Wysługa: 944 zł

Dodatek funkcyjny: 1 520 zł

Dodatek specjalny: 2 496 zł

Wynagrodzenie od lipca 2018 r. zostało uregulowane uchwałą Rady Gminy Duszniki nr LIII/369/18 z dnia 24 lipca 2018 r. ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Duszniki. Uchwała udostępniona w BIP: http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/baza-prawa-lokalnego/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-kadencji-2014-20181/rok-2018/

§ 1.


 

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Duszniki w następującej wysokości:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00 zł

  2. Dodatek funkcyjny 1.500,00 zł

  3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

  4. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

ZASTĘPCA WÓJTA

Czerwiec 2018

Wynagrodzenie zasadnicze: 4 800 zł

Wysługa: 960 zł

Dodatek funkcyjny: 1 760 zł

Dodatek specjalny: 212 zł

Premia: 1 300 zł

Lipiec – wrzesień 2018

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 800 zł

Wysługa: 760 zł

Dodatek funkcyjny: 1 760 zł

Dodatek specjalny: 212 zł

Premia: 1 300 zł (VII – VIII – IX)

 

SKARBNIK

Czerwiec – wrzesień 2018

Wynagrodzenie zasadnicze: 4 800 zł

Wysługa: 960 zł

Dodatek funkcyjny: 1 760 zł

Dodatek specjalny: 1 315 zł

Premia: 2 000 zł VII/2018; 1 000 zł IX/2018

 

Napisane przez Subbuteo dnia 19.11.2018, 14:04:37