Pięć osób głosowało przeciw, ale to było za mało, by odrzucić kandydaturę Marzeny Frąckowiak na zastępcę przewodniczącego Rady Gminy. Frąckowiak jest znana  jako aktywistka LGBT. Do Rady Gminy startowała z listy wójta Bogusia. Jak widać bogusiowcy dzielą stanowiska między siebie.

 

Po wyborze na przewodniczącego Pacholak dostał kwiaty. Po wyborze Frąckowiak też pojawił się bukiet, ale otrzymał go... wójt Boguś. Kwiaty wójtowi wręczała zauroczona Klińska, która zgłosiła  wcześniej kandydaturę Frąckowiak. Dlaczego więc Klińska nie wręczyła kwiatów Frąckowiak? Homofobia i dyskryminacja?!

 

Napisane przez Subbuteo dnia 19.11.2018, 18:44:09