Pod nieobecność trójki radnych opozycji pewnie nikt nie zapyta, dlaczego dodatek funkcyjny dla wójta Bogusia ma wzrosnąć o 400 zł i dlaczego wójt Boguś ma otrzymywać dodatek specjalny wysokości 40% od sumy wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego, powiększonego o 400 zł, skoro sobie nie radzi z obowiązkami. Uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta ma być przyjęta na najbliższej sesji.

 

Na tej samej sesji na żądanie Regionalnej Izby Obrachunkowej poprawiana będzie źle przygotowana przez wójta i skarbniczkę uchwała dotycząca finansów . To kolejny taki przypadek, pokazujący, że skarbniczka i wójt, ponoć ekonomista-finansista nie potrafią sprostać obowiązkom. Za tę konsekwentną nieudolność wójt Boguś ma otrzymać podwyżkę, skarbniczka premię, a my za to wszystko zapłacić.

 

 

Propozycja wynagrodzenia wójta w nowej kadencji:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00 zł

  1. Dodatek funkcyjny 1.900,00 zł

  1. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

  2. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Dotychczasowe wynagrodzenie wójta:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00 zł

  2. 2.Dodatek funkcyjny 1.500,00 zł

  3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczeg

  4. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.


 


 


 

Napisane przez Subbuteo dnia 24.11.2018, 12:30:03