Taki wybór to obelga dla wszystkich mieszkańców. Klińska, która w poprzedniej kadencji miała wylecieć z komisji rewizyjnej za naruszanie przepisów przy rozstrzygnięciach komisji rewizyjnej i zamiatanie pod dywan, ponownie została wybrana na szefową komisji rewizyjnej i zastępcę przewodniczącej skarg i petycji. Klińska, która nie rozpoznała prawidłowo ani jednej skargi otrzymuje w nagrodę stanowisko w komisji o podobnym profilu działania.

 

Gwarancją komfortu dla Klińskiej miało być wycięcie ze składu komisji rewizyjnej Pawła Henicza, który – w odróżnieniu od Klińskiej – jest wykształcony i orientuje się w kwestiach samorządowych. Ale komfortu nie będzie – będzie orka i to już za chwilę!

 

I co, dumni duszniczanie, cieszycie się, że nie macie żadnej szansy na uczciwe rozpoznanie ewentualnej skargi?! 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 27.11.2018, 19:40:39