Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają przedstawicieli Rad Rodziców szkół województwa wielkopolskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 15.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18.

Celem Wielkopolskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego oraz zidentyfikowanie oczekiwań rodziców w tym zakresie. Podczas spotkania zostaną omówione obowiązujące i proponowane przez Fundację „Rodzice Szkole” rozwiązania prawne dotyczące gospodarki finansowej Rad Rodziców.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 12.12.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego https://www.interankiety.pl/i/eWbe1KNE

Pytania i szczegółowe informacje: kontakt@rodziceszkole.edu.pl
Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole”: bopasnik@gmail.com, tel.: 786-839-129.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 02.12.2018, 13:48:50