Interwencja rodziców przynosi efekty, ale tylko połowiczne. Organ nadzoru pedagogicznego - kuratorium kontroluje, ale organ prowadzący czyli wójt nie robi nic. "Roman mi nic nie zrobi"?

Napisane przez Subbuteo dnia 20.12.2018, 15:38:31