Po spotkaniu rodziców z wójtem Bogusiem, który odmówił przyjęcia i rozpatrzenie skargi na pracowników i dyrektor przedszkola w trybie KPA, do czego jest zobligowany stało się jasne, że problem złego traktowania dzieci w przedszkolu w Podrzewiu ma być zamieciony pod dywan. Wczorajsze zebranie z rodzicami tylko to potwierdziło. Dyrektor przyznała, że nie powiadomiła prokuratury o tym, co się w tym przedszkolu zdaniem rodziców wyrabia, choć przedstawione zachowania miały znamiona przestępstw i wykroczeń. Dyrektor zamiast postępowania wyjaśniającego zaproponowała mediację, co w praktyce oznacza ochronę dla nauczycielek i sprowadzenie problemu przemocy wobec dzieci do konfliktu między rodzicami a personelem na bliżej nieokreślonym tle. Na domiar złego pojawiło się coś na kształt plebiscytu i rodzicom, którzy napisali skargę do kuratorium przeciwstawia się rodziców zadowolonych. Ale nawet oni w piśmie pochwalnym do kuratorium nie napisali, że w przedszkolu jest dobrze, tylko że nie jest tak źle.

 

Pismo z kuratorium

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 10.01.2019, 10:51:28