Pojawiają się wątpliwości, czym tak naprawdę był występ mediatora w przedszkolu w Podrzewiu. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego mediacja powinna być poprzedzona wyrażeniem na nią zgody przez strony, tu przez rodziców, a osoba mediatora zaakceptowana. Ponadto mediator powinien być bezstronny, co trudno było na zebraniu dostrzec. I na koniec jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz: nediator powinien sporządzić protokół z mediacji i dostarczyć go stronom – dyrektorce i każdemu z rodziców.

Zwrócimy się do dyrektorki przedszkola z pytaniem,  czy to była mediacja, bo procedura mediacyjna nie została dopełniona. Dyrektorka rachunkiem za „rozmowy mediacyjne” obciążyła gminę Duszniki. Czyżby wiedziała, że wójt Boguś nie zna lub nie stosuje KPA?

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 23.01.2019, 11:20:42