Szamotulska prokuratura osiąga wyżyny kreatywności w zakresie uzasadnienia odmowy wszczęcia postępowania. Z art. 496 Kodeksu wyborczego, który mówi, że niezamieszczanie wyraźnych oznaczeń komitetu na materiałach wyborczych karane jest grzywną, wyprowadziła wniosek, że niezamieszczanie żadnych oznaczeń nie zawiera znamion czynu zabronionego. 

 

Chodziło o ulotkę Bogusia (komitet Nasza Gmina/Nasz Dom), która w czasie niedawnych wyborów bez jakichkolwiek informacji, kto ją wydał i kto za nią zapłacił, trafiła pod strzechy czyli do skrzynek pocztowych w naszej gminie.

 

Nazwisko prokuratora, który wydał to kuriozalne postanowienie pozostaje tajemnicą. Do czasu, aż je ustalimy i podejmiemy wówczas dalsze działania.

 

Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość.

 

Art. 496 Kodeksu wyborczego:

Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą - podlega karze grzywny.

Napisane przez Subbuteo dnia 20.03.2019, 14:17:04