Radosław Kalinowski, delegat na walne zgromadzenie RKS Wilczyna, który głosował niezgodnie z uchwałami swojej grupy członkowskiej, ratując zarząd kombinatu przed odwołaniem, sam został właśnie odwołany. I bardzo dobrze!

 

Członkowie spółdzielni pokazali właśnie, że chcą mieć wpływ na to, co się tam dzieje. Jeżeli delegat został zobowiązany do głosowania przeciwko udzieleniu absolutorium zarządowi, to ma tak głosować, albo do widzenia: zostanie odwołany, a na jego miejsce zostanie wybrany ktoś godny zaufania i lojalny wobec innych członków.

 

Gratulacje dla Stefana Kowalki, który jest nowym delegatem na walne zgromadzenie delegatów RKS Wilczyna.

Napisane przez Subbuteo dnia 30.03.2019, 08:14:49