Prezes Świerkiel opowiada, jak to członkowie masowo wypowiadają umowy kancelarii prawnej i rezygnują z pomysłu, by pozbyć się Świerkla z zarządu raz na zawsze. Tymczasem prawda jest zupełnie inna: kilkadziesiąt osób-członków kombinatu napisało Świerklowi wprost, że ma dosyć nękania i jeśli Zarząd nie przestanie wywierać na nich presji, to zwrócą się do prokuratury. Swoje dorzuciła też kancelaria prawna – jeśli prezes Świerkiel nadal będzie opowiadać o niekorzystnych zapisach drobnym druku w umowach, zakrywaniu tekstu, honorarium, którego zapłacenie przekracza możliwości członków czy wyłudzaniu numeru PESEL, aby zaciągać zobowiązania, to pożałuje, bo trafi do sądu. Wbrew opowieściom prezesa, do kancelarii nie trafiło dotąd ani jedno wypowiedzenie umowy. Jest to o tyle ważne, że dzięki otrzymanym pełnomocnictwom i zawartym umowom, kancelaria prawna reprezentuje większość spółdzielców i może działać skutecznie, czego efektem jest żądanie zwołania walnego zebrania delegatów, które ma odwołać obecny Zarząd. Termin zwołania walnego mija 17 maja br.

Napisane przez Subbuteo dnia 30.04.2019, 12:27:20