Skończyła się cierpliwość członków RKS Wilczyna i zażądali, by na najbliższym walnym zgromadzeniu wykluczyć z członków Spółdzielni obecny Zarząd w składzie „Dziadek” Świerkiel, Jacek Świerkiel i Zenon Miężalik. Powodów jest aż nadto, a ostatecznym impulsem była bezprawna zmiana składów grup członkowskich przez Zarzad i równie bezprawne zwołanie grup członkowskich, tylko po to, by Zarząd mógł zyskać na czasie i opóźnić swoje odwołanie.

 

Los członków Zarządu podzielą wkrótce członkowie komisji rewizyjnej, o ile nie zaczną wypełniać swoich statutowych obowiązków i nie przystąpią do kontroli przestrzegania przepisów przez Zarząd. Do komisji rewizyjnej wpłynęły wczoraj pisma z żądaniem wszczęcia kontroli wewnątrz spółdzielczej w sprawie przesunięcia członków do innych grup oraz uchylenia uchwał Zarządu w sprawie zmiany składu grup członkowskich i zwołania przez Zarząd zebrań.

 

Teraz członkowie komisji rewizyjnej muszą przestać powtarzać, że działania Zarządu są zgodne z prawem, a muszą to udowodnić. W sprawie wymienionych uchwał udowodnienie zgodności z prawem jest niemożliwe. Jeśli komisja rewizyjna tych uchwał nie uchyli, narazi się na poważne konsekwencje.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 06.06.2019, 10:43:18