Nie tak dawno Zarząd pytał w ankiecie członków RKS Wilczyna, czy zgadzają się na sprzedaż majątku Kombinatu do 5 mln zł. Zebrania grup członkowskich uchwaliły, że i owszem, zgadzają się, ale pod pewnymi warunkami:

1. że cena będzie rynkowa,

2. że cena zostanie zaakceptowana przez członków,

3. że cała kwota ze sprzedaży zostanie podzielona pomiędzy członków,

4. że w umowie sprzedaży będzie zapis, że pieniądze zostaną wpłacone na rachunki członków, a nie konto kombinatu.

Ponadto w dyskusji członkowie wskazali, że chcą przeprowadzenia głosowania nad sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości. W tajnym głosowaniu, zorganizowanym jak najszybciej, mogliby wziąć udział wyłącznie członkowie. Opieczętowane karty do głosowania powinny być wydawane za pokwitowaniem; na kartach umieszczone będzie pytanie: Czy jesteś za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości i podziałem uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni. Głosy powinna liczyć powołana komisja, a prawidłowość głosowania powinna być nadzorowana.  

Propozycja zorganizowania głosowania zostanie wraz z propozycją regulaminu i terminu zostanie przedstawiona Zarządowi i Komisji rewizyjnej już w najbliższy poniedziałek.

Napisane przez Subbuteo dnia 09.06.2019, 11:00:56