Jakie argumenty, walory czy też inne czynniki powodują, że dyrektor domu kultury i biblioteki Repak zatrudnia pracowników biblioteki bez konkursów? Dlaczego nowa dyrektorka wyznacza nowe standardy, niezgodne z dotychczasowymi standardami i dobrymi obyczajami? Dlaczego biblioteka i CAK nagle stały się oczkiem w głowie wójta Bogusia? Co tu jest grane?!

 

Zapytaliśmy Repak o sposób zatrudnienia w bibliotece dwóch osób: partnerki radnej Frąckowiak oraz pracowniczki filii biblioteki w Grzebienisku, co do której uzyskaliśmy informację, że jest krewną/powinowatą Repak.

 

Pomimo policyjnej przeszłości (Repak jest byłą funkcjonariuszką), dyrektorka nie zaangażowała się w wyjaśnienie problemu; przeciwnie, próbowała nas zbyć byle czym.

 

Nie miniemy się z prawdą, jeśli napiszemy, że kwestia tego, jak wiele wolno Repak i dlaczego jest od pewnego czasu przedmiotem ożywionej dyskusji mieszkanców naszej gminy. Przeważa opinia, że Repak wolno więcej, bo...

 

 

 


 

Korespondencja:

 

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. kiedy, w jakim trybie i na jakim stanowisku zatrudniona została Dorota Walicka,

  2. jakie kwalifikacje posiada Pani Walicka (z artykułu w Gazecie wynika, że „Dorota pracuje w kantorze wymiany walut”),

  3. czy na zatrudnienie Pani Walickiej miało wpływ, że jest partnerką przewodniczącej Rady Gminy i Pani bliską znajomą (podobno była Pani świadkiem na ich "ślubie" za granicą),

  4. kogo i w jakim trybie zatrudniła Pani na swoim poprzednim stanowisku w Grzebienisku,

  5. czy prawdziwa jest wiadomość, że osoba ta jest Pani krewną/powinowatą.

Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną.


 


 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 maja br. informuję, że: 

Ad. 1. Dorota Walicka została zatrudniona na stanowisku bibliotekarza dnia 1.02.2019 r. zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

Ad. 2. Dorota Walicka posiada następujące kwalifikacje zawodowe:

  • Bałtycka Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, licencjat

            Kierunek: Pedagogika

            Specjalizacja: Resocjalizacja

  • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, magister

           Kierunek: Pedagogika

            Specjalizacja: Pedagogika Resocjalizacyjna

  • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, studia podyplomowe

           Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza i Praca Socjalna

  • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry Dla Europy" w Poznaniu, studia podyplomowe

           Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe

Ad. 3. Na zatrudnienie Doroty Walickiej miały wpływ posiadane kwalifikacje zawodowe.

Ad. 4. Na stanowisku bibliotekarza w filii Biblioteki w Grzebienisku została zatrudniona Izabela Siekierska, zgodnie z  Regulaminem organizacyjnym Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

Ad. 5. Zakres wnioskowanej informacji nie obejmuje informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

-- Anna Repak

Dzień dobry,

 

brakuje informacji, czy zatrudnienie osób, których zatrudnienie było objete zapytaniem poprzedzone bylo konkursami i dlaczego nie. Jeżeli powołuje się Pani na regulamin, powinna Pani przytoczyć jego brzmienie. Proszę więc o uzupełnienie odpowiedzi oraz załączenie skanu regulaminu. Z przedstawionych kwalifikacji Pani Walickiej wynika raczej że mogłaby pracować w poprawczaku lub domu dziecka, nie bibliotece.

 

Czekam na odpowiedź poczta elektroniczną


 


 

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zatrudnianie pracowników BPiCAK następuje w trybie przewidzianym w statucie stanowiącym załącznik do uchwały numer XL/259/13 Rady Gminy Duszniki oraz w Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. Linki do w/w dokumentów przekazuję poniżej:

https://www.nbip.pl/bibliotekaduszniki/?n_id=1&id=33

http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly2013/uch.259.13.pdf

-- Anna Repak

Dzien dobry,

 w przesłanych dokumentach nie znajduję odpowiedzi na postawione pytania.  Oczekuję wskazania, dlaczego Pani poprzedniczka ogłaszała konkursy na obsadę stanowisk, a Pani uważa, że nie musi? Czy ma Pani jakieś dodatkowe walory albo atuty? Może się Pani jednak trochę bardziej postara. A może po prosty przekracza Pani uprawnienia w poczuciu bezkarności?

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 23.06.2019, 11:03:02